Het beste van meerdere werelden

Er zijn meerdere oplossingen om identiteitsbewijzen digitaal te lezen, te controleren en te verwerken. Docuspect combineert het beste van deze oplossingen in één totaalpakket.

Met de verregaande automatisering en de ontwikkeling van hoogwaardige ID-Readers is het tegenwoordig mogelijk om identiteitsbewijzen digitaal te inspecteren en te verwerken.

Identiteitsbewijzen

Alleen al binnen Europa zijn ruim 250 identiteitsbewijzen geldig om de identiteit van een persoon vast te stellen. Daarnaast geldt voor veel organisaties een identificatieplicht.

Het kan dan ook lastig zijn voor organisaties om zelf te beoordelen of een identiteitsbewijs, zoals een ID Kaart, paspoort of rijbewijs, echt of vals is.

Is het gebruik van een echtheidskenmerken database aan te raden, daar bij de meeste controles kan worden volstaan met controle van de MRZ, RFID chip en vergelijk van de pasfoto.

Vergelijking

Zelfs specialisten op het gebied van identiteitsbewijzen zijn niet (altijd) in staat om de echtheid te verifiëren zonder het gebruik van referentie en vergelijkingsmateriaal.

In het verleden werden de publieke echtheidskenmerken en de omschrijvingen hoe men deze dient te controleren in boekvorm uitgebracht.

Waaronder bijvoorbeeld het Nederlandse WID Boek, welke heden ten dage nog steeds in de praktijk wordt gebruikt.

Kenmerken

Met de verregaande automatisering werd het mogelijk om ook digitaal bepaalde echtheidskenmerken van de identiteitsbewijzen vergelijken

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde template database welke de coördinaten van de echtheidskenmerken bevat.

En afbeeldingen van deze kenmerken welke worden vergeleken met het gescande identiteitsbewijs.

The software is merely a tool – you must always decide whether the document is authentic.

Andreas
Docuspect is in de meeste gevallen het juiste hulpmiddel

Een echtheidskenmerken database welke samen met een normale Full-Page ID-Reader werkt, dient men dan ook als een hulpmiddel te beschouwen.

Deze zal nooit een 100% echtheid controle resultaat kunnen geven daar voor de forensische kenmerken die niet publiek bekend zijn forensische apparatuur benodigd is.

Feitelijk volstaat in de meeste gevallen, waar commerciële organisaties dienen te controleren, de controle van de MRZ en RFID chip in combinatie met de VIZ gegevens en eerste- en tweedelijns kenmerken welke Docuspect uitvoert en verwerkt.

Digitaal controleren

Kenmerken die met een Full Page ID-Reader gecontroleerd kunnen worden zijn:

Op structuur niveau

  • OVD (optisch variabel kenmerk)
  • Retro reflecterend laminaat
  • Transparant venster

Op inhoudelijk niveau

  • Veiligheid inkten
  • Fluorescerende vezels
  • Planchetten
Digitaal lezen van machine controleerbare kenmerken waarmee men de document beveiliging kan toetsen. Dit zijn beveligingskenmerken die met behulp van een Full-Page ID-Scanner, naast controle van MRZ en NFC chip, kunnen worden gelezen en geverifieerd.