Authenticatie

Voor Authenticatie is het scannen slechts de eerste stap.

Docuspect stelt u in staat om direct vanuit Docview Studio, de MRZ (Machine Readable Zone), de VIZ (Visuele Inspectie Zone) en de RFID chip van een identiteitsbewijs te lezen en hierop, uitgebreide forensische inspecties en controles, uit te voeren.

1. Inspectie 

Gegevens verzamelen en verwerken

De gelezen gegevens uit de MRZ, RFID Chip en VIZ bronnen worden samen met gemaakte beelden in Visueel, Infrarood en UV licht verzameld en verwerkt voor verdere inspectie.

2. Verificatie

Controleer, vergelijk en onderzoek

De verzamelde informatie wordt grondig onderzocht en nagekeken, waarbij een legio aan controles, vergelijkingen, beproevingen en observaties zullen worden uitgevoerd.

3. Authenticatie

Evaluatie , Risicoanalyse en Resultaten

Aan de hand van de resultaten worden diverse evaluaties en risico analyses uitgevoerd, welke u een grondig inzicht geven in de staat en conditie van het aangeboden document.

wordt specialist

Identiteitsdocumenten kennen voor u geen geheimen meer.

Met Docuspect beschikt u over het juiste gereedschap om zelf document expert te worden. U weet snel en vakkundig waar u mee van doen heeft en beschikt direct over relevante informatie.

Data / Gegevens vergelijking

Een document bevat vele gegevens, welke via verschillende bronnen verkregen worden. Kruis controle van deze gegevens beschermt tegen mogelijke vervalsingen.

RFID Chip / MRZ / VIZ vergelijking verzekerd u ervan dat alle bronnen over gelijke data beschikken.
Biometrische vergelijking verteld u bijvoorbeeld of foto’s op en in het document van dezelfde persoon zijn.
RFID Chip analyse verzekerd u ervan dat binnen en buiten kant gelijk zijn en van juiste uitgever afkomstig zijn.

Document Kenmerken

Echtheidskenmerken van een document helpen tegen misbruik, fraude en vervalsing. Daarom zijn ze belangrijk als u zeker wilt weten dat uw document authentiek is.

Patronen, teksten en speciale prints zijn zichtbare kenmerken. Controle op aanwezigheid is cruciaal.
Onzichtbare kenmerken via bv. speciale inkt, folies of laser. Worden via Infrarood en UV Beelden geanalyseerd.
Bekende en onbekende regio’s in een document worden middels belichtingsvormen en controle herkend.

Biometrische controle

Vanuit verschillende bronnen in het document komen er biometrische gegevens als foto’s binnen. Vergelijking ervan is essentieel om de authenticiteit te garanderen.

Middels een juiste beveiligde verbinding is het mogelijk bepaalde biometrische informatie uit te lezen
Biometrische informatie die ook zichtbaar is op het document kan daarmee automatische vergeleken worden.
U bepaald zelf of en welke informatie u wel of niet wilt gebruiken en verder verwerken.

Chip samenstelling

De chip in het document bevat naast extra informatie en foto’s ook een serie beveiligings mechanismes die beschermen tegen allerhande vormen van misbruik.

Via gecertificeerde ondertekening is te achterhalen of een document door de juiste instantie is uitgegeven.
Gegevens in de chip zijn ondertekend en beveiligd tegen aanpassing en of misbruik
De chip kan, afhankelijk van het soort document, ook toegang bieden tot een veelvoud aan extra gegevens
waarom

De meerwaarde van Authenticatie

Naast dat u zeker wilt weten wie u voor uw heeft, wilt u ook verifiëren of het getoonde identiteitsbewijs bij de juiste persoon behoort en of het identiteitsbewijs authentiek is en niet is vervalst of gemanipuleerd.

“Authenticatie en veiligheid vallen of staan met voorbereid zijn op wat gaat komen, niet op wat is.”

Docuspect bied u het voordeel van tijdig weten waar u mee te maken heeft, en voorbereid zijn op elke situatie.

Betrouwbaarheid van onvervalste documenten

Gegevens en informatie die u van een document leest, zijn pas vertrouwd als u zeker weet dat het document authentiek is.

Zekerheid dat de gelezen gegevens kloppen en er niet met de informatie geknoeid is. U kunt met een gerust hart de gegevens gebruiken voor uw eigen doeleinden.

Een legio aan controles die er voor zorgen dat alle aspecten van het document zorgvuldig beoordeeld worden. U heeft gedetailleerde informatie over elk aspect van het document.

Risicoanalyses geven u zekerheid over de authenticiteit van het aangeboden document. Maakt een eind aan twijfel over vervalsingen, kopieën en meer.