Uitlees Apparatuur

Een passende ID-Reader voor elke taak

Met de juiste ID-Reader, passende technologie en software is succes verzekerd.

Swipe / MRZ only

Swipe ID-Readers zijn ontwikkeld om het lettertype OCR-B te lezen. De MRZ van een Identiteitsbewijs is opgebouwd uit dit lettertype.

Deze ID-Readers zijn, met nu zo’n 40 jaar op de markt, de oudste techniek om gegevens van identiteitsbewijzen over te nemen.

  • Leest alleen de MRZ van een document en geeft deze als “string” met gegevens weer.
  • Vaak in combinatie met een toetsenbord ingezet op vliegvelden.
  • Snelle overdracht van gegevens.
Half-Page

Half-Page ID-Readers zijn een antwoord op de veel duurdere Full-Page ID-Readers en lezen alleen de vastgestelde regio van de MRZ.

Deze ID-Readers hebben in 2010 een nieuw leven gekregen en kunnen naast de MRZ ook de gegevens van de RFID chip lezen. 

  • Leest en verwerkt MRZ en RFID chip van de identiteitsbewijzen.
  • Ingezet op locaties voor controle gegevens en vergelijk MRZ en Chip.
  • Snelle verwerking zonder doorhalen zoals bij een Swipe ID-Reader.
Full-Page

Full-Page ID-Readers zijn het gevolg van de gewenste technologische ontwikkelingen en lezen naast de MRZ ook de visuele inspectie zone.

Daarnaast werden verschillende belichting technieken toegevoegd voor het controleren van de echtheidskenmerken.

  • Leest en verwerkt VIZ, MRZ en RFID chip en voert kruiscontroles uit.
  • Kan ingezet worden voor controle eerste- en tweedelijns kenmerken.
  • Kan tevens allerhande barcodes lezen en verwerken. 
mogelijkheden

apparatuur en technologie en hun mogelijkheden

Full Page ID-Readers
(VIS/IR/UV Belichting)
Half Page ID-Readers
(RFID functionaliteit)
Swipe ID-Readers
(MRZ only)
MRZ
Lezen Machine Readable Zone
     
RFID/NFC
Lezen RFID Chip
   
Barcode
Lezen lineaire en 2D Codes
   
alleen lineaire Barcodes
Kenmerken
Eerste- en Tweedelijns kenmerken
 
Uitlezen
Lezen ID-Bewijs zonder beweging
   
Authenticatie MRZ      
Authenticatie RFID Chip    
Lezen VIZ
Uitlezen Visuele Inspectie Zone
 
Desktop en MobielDesktop onlyDesktop & MobielDesktop & Mobiel
Uitleessnelheid
MRZ en RFID Chip
Gebruiksvriendelijk
Aanschaf Kosten