Authenticatie & Risicoanalyse

wat is het

Met de authenticatie van een identiteitsbewijs wordt vastgesteld of een document authentiek is en of deze behoort bij de persoon die beweert dat hij of zij de documenthouder is.

Wij verdelen de authenticatie van een identiteitsbewijs in een aantal niveaus
Niveau 1

In dit niveau wordt de MRZ gelezen en eventueel de Visuele Inspectie Zone (VIZ). Tevens wordt de structuur en opbouw van de MRZ gecontroleerd en de gegevens eventueel vergeleken met de gegevens uit de visuele inspectie zone. (kruis controle)

Niveau 2

In dit niveau wordt naast de MRZ en VIZ ook de RFID/NFC chip gelezen. Naast de controles van het eerste niveau, wordt er actieve en passieve authenticatie op de chip uitgevoerd en worden alle gegevens van MRZ, VIZ en RFID met elkaar vergeleken.

Niveau 3

Naast alle controles en verificaties van de eerste en tweede niveau worden in dit niveau tevens de eerste en tweedelijns kenmerken vergeleken met een database en wordt een controle op het CSCA certificaat van de chip uitgevoerd.

Niveau 4

In dit niveau wordt via biometrische authenticatie de gegevens vergeleken met de persoon die beweert de documenthouder te zijn. Waaronder vergelijk van pasfoto’s welke optisch en in de chip van het document staan met het gezicht van de persoon.

hoe werkt het

Met de authenticatie wordt het risico van vervalsing en identiteitsfraude gereduceerd.

Visuele Inspectie

Visuele inspectie door een medewerker wordt vandaag de dag het meeste toegepast in vele situaties waar het vaststellen van de juiste persoon en overname van gegevens benodigd is.

Hierbij is de expertise van de medewerker van belang. Een documentdeskundige welke dagelijks vele documenten verifieert zal de kenmerken beter kennen dan een medewerker welke af en toe een document dient te inspecteren.

Hulpmiddelen

Steeds vaker worden hulpmiddelen toegepast waaronder omschrijving van de identiteitsbewijzen (WID Boek), UV lampen en speciale loep uitvoeringen om inspecties uit te voeren.

Ondanks het gebruik van deze hulpmiddelen, welke het risico van verkeerde inspecties verkleinen, dient de medewerker alsnog de juiste expertise te hebben. Daarnaast zijn de inspecties tijdrovend.

Digitale Inspectie

Met behulp van de technologische ontwikkelingen worden door steeds meer organisaties digitale oplossingen, waaronder documentscanners in combinatie met software, ingezet.

Ondanks de inzet van digitale inspectie is de menselijke interactie benodigd. Men dient de inzet van ID-Readers en template databases dan ook als een extra behulpzame “tool” te beschouwen, welke de gegevens sneller kunnen verwerken.

voordelen

De inzet van ID-Readers voor authenticatie en digitale inspectie van identiteitsbewijzen verlaagd het risico van foute gegevens en inspecties.

Voorkom foute gegevens

Met het digitaal controleren van identiteitsbewijzen worden menselijke fouten zoveel als mogelijk uitgesloten en kunnen gegevens foutloos worden gecommuniceerd.

 • Geeft prioriteit aan de in de RFID chip aanwezige gegevens van de houder.
 • Combineert gegevens van MRZ en VIZ met gegevens van de RFID chip.
 • Voert kruiscontroles uit op de drie datasets van gegevens en geeft deze weer in een score.
 • Uitgebreide output mogelijkheden naar eigen CRM of eigen kantoorsoftware.

Werkt snel en kostenbesparend

Met het digitaal controleren van identiteitsbewijzen is er minder expertise en extra naslagwerken benodigd welke normaliter handmatig dienen te worden uitgevoerd.

 • Tijdrovende manuele controles met hulpmiddelen en omschrijvingen niet meer benodigd.
 • Alle gegevens en controles van de gegevens direct overzichtelijk zichtbaar in één oogopslag.
 • Bespaar tijd en dus kosten bij verwerking en controle van identiteitsbewijzen.
 • Instelbaar op alleen die gegevens en controles welke gewenst en relevant zijn.

Verlaagt het risico en voorkomt foute interpretatie

Met het digitaal controleren van identiteitsbewijzen wordt het risico, van foute gegevens en interpretaties of het document authentiek is, zoveel als mogelijk voorkomen.

 • Uitgebreide kruiscontroles van gegevens uit MRZ, VIZ en RFID chip.
 • Verificatie en authenticatie van de RFID chip, inclusief Passieve en Actieve Authenticatie en kloon detectie.
 • Controle van het CSCA Certificaat om vast te stellen of de gegevens in de RFID chip authentiek zijn.
 • Controle van eerste en tweedelijns echtheidskenmerken in zichtbaar, IR en UV belichting.