Echtheidskenmerken

Alles begint met het fysieke document

Echtheidskenmerken vertellen u of het fysieke document authentiek is.

Daarom is het belangrijk er zeker van te zijn dat u met een authentiek document van doen heeft. Om hier zeker van te zijn is het nodig om de echtheidskenmerken van het document te controleren. Hiermee bent u er zeker van dat het document wat u voor u heeft authentiek is.

soorten

Verschillende soorten kenmerken en technieken zijn in gebruik

Eerstelijns kenmerken

De eerstelijns kenmerken op een identiteitsbewijs zijn zichtbaar en voelbaar. Daarnaast rekenen we de controles van de MRZ structuur en echtheid toe tot deze groep. 

Voelbaar reliëf

Op verschillende plaatsen op het document is een voelbaar reliëf aangebracht, welke men met de vingers kan voelen. Bijvoorbeeld aan de zijkant van rijbewijs of ID Kaart.

Kinegram

Het Kinegram wisselt van kleur of afbeelding bij het kantelen van het identiteitsbewijs. Afhankelijk van het land van uitgifte zijn er verschillende kinegrammen aangebracht.

Watermerk / Tilted  Image

Een watermerk of tilted image wordt vaak als perforatie aangebracht op het document. Met behulp van doorkijklicht kan men deze controleren.

Stereo Laser Image®

Steeds meer moderne documenten zijn voorzien van een tweede foto welke als stereo laser image worden aangebracht. En welke met het blote oog zichtbaar is.

klik op kenmerk om te vergroten

voelbaar relief
kinegram
tilted laser image
stereo laser image

klik op kenmerk om te vergroten

uv vezels
ir schoon
microtekst
holografische folie
Tweedelijns kenmerken

Voor de tweedelijns kenmerken zijn hulpmiddelen nodig om deze te kunnen controleren. Tevens combineren we controles van de RFID/NFC chip met deze groep.

UV fluorescerend beeld

Deze beelden worden afhankelijk van het land van uitgifte in verschillende afbeeldingen en patronen weergegeven. Voor de controle is een UV belichting benodigd.

IR Beelden

Kenmerken zijn in infrarood beelden wel of niet zichtbaar en bepalen zodoende mede of een document authentiek is. Voor controle is een IR Belichting benodigd.

Micro tekst

Micro tekst wordt op verschillende plaatsen aangebracht. De inhoud van deze tekst is afhankelijk van het land van uitgifte. Voor controle is minimaal een loep benodigd.

CSCA Certificaat

Naast actieve en passieve authenticatie dient men voor de authenticiteit van de gegevens in de RFID/NFC Chip het CSCA certificaat te controleren.

Derdelijns kenmerken

Derdelijns kenmerken zijn niet publiekelijk bekend en voorbehouden aan overheidsinstanties. Voor deze controle is gespecialiseerde apparatuur nodig. 

Forensische kenmerken

Deze kenmerken worden door de drukker aangebracht en zijn niet publiekelijk bekend. Daarnaast is expertise en specifieke kennis benodigd om deze te controleren.

Biometrische kenmerken

Steeds meer moderne documenten hebben in de RFID Chip biometrische gegevens van de houder opgeslagen. Zonder de juiste certificaten zijn deze datagroepen niet benaderbaar.

Document Scanner

Met een standaard Full Page ID-Reader kan men niet de forensische kenmerken controleren en vergelijken daar de resolutie van een dergelijke ID-Reader niet hoog genoeg is.

Docuspect

Docuspect controleert niet op de derdelijns kenmerken. Doch levert voor de wettelijke verplichting om identiteitsbewijzen te controleren de adequate oplossing.

klik op kenmerk om te vergroten

raster belettering
plattegrond hoofdstad
hoe & wat

maar wat kun je nu eigenlijk met die echtheidskenmerken

Hoe werken ze / wat doen ze

Vanaf het begin van de uitgifte van identiteitsbewijzen worden echtheidskenmerken op deze documenten aangebracht om vervalsingen tegen te gaan.

Voor de uitgevende instanties is het dan ook steeds een kat- en muis spel om eventuele vervalsers voor te blijven en telkens nieuwe technieken en kenmerken uit te vinden en toe te passen. 

  • Voor controle van de identiteitsbewijzen worden zogenaamde eerste en tweedelijns kenmerken aangebracht, onder andere voor organisaties, die wettelijk verplicht zijn om de identiteitsbewijzen te controleren.
  • De eerste en tweedelijns kenmerken worden publiekelijk bekend gemaakt aan de hand van specimen en omschrijvingen.
  • Deze kenmerken zijn bedoeld om aan de hand van voelen of controleren van een zichtbaar kenmerk vast te stellen of men met een “echt” en authentiek document van doen heeft.
  • Daarnaast zijn er kenmerken aangebracht welke men met vrij verkrijgbare hulpmiddelen kan controleren.
Hoe kun je ze controleren

Ondanks de omschrijvingen en het publiek bekend maken van de eerste en tweedelijns kenmerken zien we in de praktijk dat er toch meer expertise van medewerkers benodigd is.

Steeds meer organisaties gaan dan ook over tot digitale oplossingen om naast de gegevens ook de echtheidskenmerken te controleren. Echter dient men niet te vergeten dat een digitale oplossing een behulpzame “tool” is.

  • Met een UV belichting en een loep kan men naast de eerstelijns kenmerken de tweedelijns kenmerken handmatig controleren.
  • Met een Full Page ID-Reader voorzien van zichtbaar, UV en IR belichting kan men manueel deze controles ook uitvoeren.
  • Met een combinatie van de ID-Reader met een template database, of bijvoorbeeld Docuspect kan men de eerste en tweedelijns controles uitvoeren en deze combineren met de MRZ en RFID controles.