Gegevens

Verwerk alle gegevens van het identiteitsbewijs zoals u dat wilt

Docuspect leest en controleert zowel de Machine Readable Zone (MRZ), de RFID Chip als de Visuele Inspectie Zone (VIZ) van de Identiteitsdocumenten en kan de gewenste gegevens en resultaten exporteren naar uw kantoor software.

MRZ (Machine Readable Zone)

Identiteitsdocumenten zoals paspoorten en ID-kaarten bevatten -naast de gegevens van houder- een Machine Readable Zone (MRZ). Dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart.

Docuspect leest, controleert en verifieert de gegevens van deze MRZ, waaronder de controle getallen en berekent tevens de “sleutel” om de aanwezige RFID chip van het identiteitsbewijs te benaderen.

Biometrische gegevens (RFID chip)

De moderne identiteitsbewijzen, zoals Paspoorten, ID-kaarten en Visa’s zijn uitgerust met een contactloze RFID chip. en worden ook wel biometrische identiteitsbewijzen genoemd.

De inhoud van deze RFID chip, bestaande uit datagroepen en is gestandaardiseerd middels de ICAO 9303 standaard.

Docuspect leest de gegevens van deze datagroepen en controleert en verifieert deze op echtheid, waaronder actieve en passieve authenticatie en kloondetectie.

Visuele Inspectie Zone (VIZ)

In de VIZ zijn gegevens opgenomen welke vaak ook elders in de MRZ staan zoals, naam en voornamen, geboortedatum, vervaldatum, documentnummer, nationaliteit en land van uitgifte.

Echter zijn er ook gegevens die wel in de VIZ staan maar niet zijn opgenomen in de MRZ of RFID Chip, waaronder datum van uitgifte, woonplaats en uitgevende instantie.

Docuspect leest deze gegevens en voegt deze eventueel toe aan de uitgelezen MRZ en RFID chip gegevens.

Overzicht

Zie in één oogopslag alle gewenste en relevante gegevens van het identiteitsbewijs.

In de gebruikersvriendelijke interface ziet u alle voor uw relevante data, waaronder personalia, document informatie en uitgevoerde controles.

Kruis Controle

Docuspect voert kruiscontroles uit op de gegevens welke gelezen zijn vanuit de MRZ, RFID Chip en VIZ.

Hiermee worden spelfouten en verkeerd uitgelezen gegevens zoveel als mogelijk geëlimineerd. En is het handmatig aanpassen en aanvullen niet meer benodigd.

Rapportage

Maak een uitgebreide rapportage van de uitgelezen gegevens en sla deze op als PDF.

De voor u gewenste gegevens, documentafbeeldingen, controles en vergelijkingsresultaten kunnen snel en eenvoudig worden samengesteld.

Output en koppelingen

Koppel de gegevens welke Docuspect verwerkt aan uw kantoor software via de standaard output-plugin, welke zowel lokaal als online via een url alle gewenste gegevens in XML of JSON kan exporteren.

Het is zelfs mogelijk om Docuspect “silent” op de achtergrond haar taken te laten uitvoeren, waarbij uw medewerkers alleen de kantoor software zien en de gewenste gegevens automatisch, na het scannen van een identiteitsdocument, hierin te voorschijn komen.  

Docuspect wordt geleverd met onze standaard XML/JSON output plugin. 


Optioneel zijn andere output protocollen zoals bijvoorbeeld SOAP als maatwerk leverbaar.


Snelle en kostenbesparende integratie in uw eigen omgeving. Velen gingen u al voor.