Gegevens & Controle

Gegevens en wat je er mee kan

Het lezen en controleren van identiteitsbewijzen is een behoefte die steeds vaker voorkomt in uiteenlopende situaties bij verschillende organisaties

Informatie vergaren

Naast het controleren en verifiëren van de identiteitsbewijzen gaan steeds meer organisaties de gelezen gegevens gebruiken voor verschillende doeleinden zoals registratie, dossieropbouw, “onboarding” voor vele diensten en inschrijving bij financiële instellingen en gezondheidszorg.

Van belang is dan ook dat na vaststellen van de echtheid deze gegevens zo accuraat als mogelijk kunnen worden overgenomen.

Controles uitvoeren

In combinatie met het authentiseren en verifiëren van een identiteitsbewijs en het vaststellen of het document daadwerkelijk behoort bij diegene die claimt de houder te zijn, is het van belang dat de gegevens gecontroleerd worden.

Om dit zo optimaal als mogelijk uit te voeren is het van belang dat alle gegevens, welke op een identiteitsbewijs voorkomen, gecontroleerd en vergeleken worden via kruiscontroles.

soorten gegevens

De gegevens op een identiteitsbewijs worden in een drietal datasets, zijnde Visuele Inspectie Zone (VIZ), Machine Readable Zone (MRZ) en RFID Chip, weergegeven.

Deze gegevens zijn gedeeltelijk overlappend, wat inhoud dat bepaalde gegevens in alle drie de datasets voorkomen, waardoor kruiscontroles op deze gegevens kunnen worden uitgevoerd, om na controle een zo accurate en juiste set gegevens te verkrijgen.

Gegevens uit het VIZ gebied

In de Visuele Inspectie Zone staan de persoonlijke gegevens van de houder van het identiteitsbewijs, alsmede gegevens over het document zelf.

Waaronder persoonlijke gegevens zoals achternaam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, burgerservicenummer (BSN), geboorteplaats en vaak de zwart/wit pasfoto van de houder.

Daarnaast de documentgegevens zoals, type identiteitsbewijs, documentnummer, datum van uitgifte, vervaldatum, uitgevende instantie en land van uitgifte.

 • Gegevens in de VIZ zijn leesbaar geprint
 • Bedoeld voor manuele controle van de gegevens
 • Bijvoorbeeld bij leeftijdscontrole
 • Vergelijk van pasfoto met gezicht persoon

VoornaamJade F K
Geboortedatum17-02-1981
Vervaldatum15-11-2024
Uitgevende instantieGemeente Veendam
Documentnummer5094962111
enkele voorbeelden van VIZ data velden
Gegevens uit de RFID Chip
DG1Digitale MRZ
DG2Kleuren Pasfoto
DG3Vinger Afdrukken
DG11Extra persoonsgegevens
DG15Kloon detectie
enkele voorbeelden van RFID data groepen

In de RFID Chip staan de persoonlijk gegevens van de houder van het identiteitsbewijs, de document gegevens, maar ook gegevens om vast te stellen of deze gegevens authentiek zijn.

Deze gegevens zijn opgedeeld in zogenaamde Data Groepen, die conform de ICAO-9303 standaard zijn gestructureerd en via verschillende mechanismen en hash berekeningen worden gecontroleerd.

Zo staat er in de RFID Chip de volledige gegevens welke ook in de MRZ staan, in de meeste gevallen een kleuren pasfoto in plaats van een zwart/wit pasfoto.

 • De gegevens in de RFID Chip zijn foutloos over te nemen
 • Derhalve leidend bij kruiscontroles
 • Alleen toegang tot gegevens met een uit de MRZ berekende “sleutel”
 • Via actieve en passieve authenticatie en controle van het CSCA certificaat weet men dat de gegevens authentiek en juist zijn

Gegevens uit het MRZ gebied

In de Machine Readable Zone staan de basis persoons gegevens van de houder van het identiteitsbewijs en de belangrijkste documentgegevens welke benodigd zijn voor het internationaal reizen en bij grenscontroles.

Deze gegevens zijn conform de ICAO-9303 standaard opgebouwd uit vaste en variabele data velden welke via scheidingstekens (fillers) van elkaar zijn gescheiden.

Naast persoonsgegevens waaronder achternaam, voornaam, geboortedatum, geslacht en document gegevens zoals type document, land van uitgifte en documentnummer, bevat de MRZ ook controle getallen voor verificatie.

 • Speciaal ontwikkelt voor digitaal uitlezen
 • Internationaal gestandaardiseerd
 • Als tweede leidend bij kruiscontroles
 • Snelle overdracht van gegevens

Land van uitgifteNederland
Type DocumentID Kaart
GeslachtVrouw
AchternaamDe Bruijn
Geboorte Datum10-03-1965
enkele voorbeelden van MRZ data velden
soorten controles

Op de datasets van gegevens kunnen controles en verificaties worden uitgevoerd, tevens kan men de verschillende gegevens met elkaar vergelijken om eventuele vervalsingen tegen te gaan.

MRZ

De vaste datavelden van de MRZ bevatten een controle getal waarmee men de gegevens in het dataveld via een berekening kan controleren op juistheid. Tevens wordt de MRZ afgesloten met een “overall” controle getal.

Chip

Via actieve- en passieve authenticatie worden de gegevens van de RFID Chip gecontroleerd. Waaronder authenticatie op basis van het lezen van certificaten en handtekeningen van de RFID Chip, alsmede het detecteren van kopieën.

VIZ

Naast de persoons- en document gegevens zijn er in de VIZ op vaste locaties echtheidskenmerken en patronen aangebracht. Deze worden al dan niet met verschillende lichtbronnen, waaronder IR en UV, gecontroleerd.

Kruis

Naast de kruis controle van de optische MRZ met de digitale MRZ in de RFID Chip worden tevens de persoons- en documentgegevens welke in de visuele inspectie zone staan vergeleken om zo accurate gegevens te verkrijgen.

Overdracht van gegevens

Met behulp van een output manager en verschillende moderne output plug-ins kan men de verwerkte en geverifieerde gegevens via bijvoorbeeld een XML of JSON formaat communiceren met de aanwezige kantoorsoftware.

Voorkom onvolledige gegevens

Met specifieke instellingen kan men voorkomen dat er onvolledige gegevens gecommuniceerd worden zodat onnodige vervuiling en extra werk wordt voorkomen. Tevens zijn er een extra controles en aanvullingen mogelijk alvorens de gegevens te communiceren.

Instelbare controle opties

Bepaal welke controles voor uw organisatie of sector van belang zijn, waaronder wijze van verificatie van MRZ, uitvoeren van RFID Chip controles, wel of geen eerste- of tweedelijns kenmerken en herhaald scannen.

Alle gewenste gegevens zichtbaar

Zie alle gewenste persoons- en document gegevens, alsmede de authenticatie, verificatie en inspectie resultaten in één oogopslag in een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke gebruikers interface.