Het Document

Identiteitsbewijzen zijn dragers van gegevens.

Ze vertellen iets over de eigenaar, alsmede over het document zelf.

Reisdocumenten

Een reisdocument is een paspoort, visa of identiteitskaart, welke conform het document 9303 van de International Civil Aviation Organization (=ICAO) is opgebouwd. Naast de gegevens van de houder bevat een reisdocument een MRZ en in meeste gevallen ook een RFID chip.

Rijbewijzen

In Nederland is het rijbewijs ook een legitimatie bewijs conform de wet op identificatie (WID). Echter door het ontbreken van nationaliteit en verblijfstatus kan men zich niet bij alle organisaties wettelijk legitimeren. Een rijbewijs verliest zijn kracht als de rijbevoegdheid is ontzegd.

Overige

Deze documenten kunnen ook identiteitsbewijzen zijn. Deze zijn echter niet op internationaal niveau gestandaardiseerd, of door lokale instanties naar eigen inzicht opgezet. Door het gebrek aan standaardisatie is het verwerken van deze documenten soms minder voor de hand liggend. 

bronnen

De soorten gegevens in een identiteitsbewijs

De gegevens van een identiteitsbewijs zijn naast de eerste- en tweedelijns echtheidskenmerken opgenomen in een drietal datasets, VIZ, MRZ en RFID chip.

Visuele Inspectie Zone (VIZ)

In de VIZ staan de geprinte en leesbare gegevens van de houder van het identiteitsbewijs waaronder pasfoto, naam en voornamen, geboortedatum, vervaldatum, documentnummer, nationaliteit en land van uitgifte.

Machine Readable Zone (MRZ)

De Machine Readable Zone (MRZ). zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart. Deze bevat alle basis informatie over de houder en het document

RFID Chip (NFC)

De inhoud van deze RFID chip, bestaat uit datagroepen en is gestandaardiseerd middels de ICAO 9303 standaard. In deze datagroepen staan de gegevens van de houder, maar ook gegevens om vast te stellen of deze gegevens authentiek zijn.

beelden

soorten afbeeldingen van het document

Met behulp van een Full-Page ID-Reader kan men ook afbeeldingen van het identiteitsbewijs maken voor het inspecteren van eerste- en tweedelijns echtheidskenmerken en het via OCR (Optical Character Recognition) lezen en verwerken van de geprinte gegevens uit de visuele inspectie zone.

Visueel Licht (VIS)

Visueel licht, ook wel daglicht of zichtbaar licht genoemd, geeft een 1 op 1 zichtbaar beeld van het identiteitsbewijs. Afhankelijk van de resolutie van de ID-Reader kan men deze vergroten voor inspectie van gegevens en kenmerken.

Infrarood Licht (IR)

In beelden gemaakt met een Infrarood licht zijn echtheidskenmerken wel of niet zichtbaar en bepalen zodoende mede of een document authentiek is. Daarnaast worden deze beelden vaak gebruikt voor het lezen van de gegevens welke in de visuele inspectie zone zijn opgenomen.

Ultraviolet Licht (UV)

In beelden gemaakt met een ultraviolet licht worden afhankelijk van het land van uitgifte fluorescerende gegevens in verschillende afbeeldingen en patronen weergegeven. Deze echtheidskenmerken zijn met het blote oog of met infrarood of visueel licht niet zichtbaar .