Voorkom overname foute gegevens van identiteit bewijzen

Het handmatig overnemen van gegevens van ID-Bewijzen is foutgevoelig en kan ongewenste problemen in verdere verwerking veroorzaken.

In de meeste branches en sectoren worden bij veel organisaties de gegevens van identiteitsbewijzen nog handmatig overgenomen

Legitimatie en gegevensbron

In tal van branches en sectoren dient het identiteitsbewijs, waaronder ID Kaart, paspoort of rijbewijs als middel om zich te legitimeren.

Naast controle van het identiteitsbewijs worden vaak ook de gegevens overgenomen voor registratie, opbouw van dossiers, afsluiten van contracten of overeenkomsten.

Deze gegevens zijn dan ook vaak “de basis gegevensbron” van de persoons- en documentgegevens en dienen dan ook na controle juist te worden overgenomen.

In de praktijk blijkt nogal eens dat er “fouten” worden gemaakt met de handmatige overname, welke gevolgen kunnen hebben in juistheid van de persoonsgegevens en juridische consequenties.

Persoons- en document gegevens staan op verschillende locaties

Op moderne identiteitsbewijzen worden de gegevens op verschillende locaties weergegeven waaronder:

  • In de Visuele Inspectie Zone staan de persoonsgegevens zichtbaar geprint alsmede de pasfoto van de houder van het identiteitsbewijs.
  • In de Machine Readable Zone (MRZ) staan de basis persoons- en documentgegevens voor digitale verwerking.
  • In de aanwezige RFID Chip staan de persoons- en documentgegevens alsmede controle gegevens voor het vaststellen van de authenticiteit van deze gegevens.
Kruiscontroles geven inzicht in de juiste gegevens

Niet alle essentiële gegevens staan op alle locaties. Zo staat datum van uitgifte en geboorteplaats wel in de Visuele Inspectie Zone maar niet in de MRZ of RFID chip van een paspoort of ID Kaart.

Voor het juist overnemen van de persoons- en documentgegevens is het dan ook van belang dat alle drie de locaties zijnde Visuele Inspectie Zone, MRZ en RFID gelezen worden en dat deze met elkaar worden vergeleken om zeker te zijn dat de gegevens juist en authentiek zijn.

Het handmatig vergelijken van deze gegevens zijn feitelijk onbegonnen en tijdrovende werkzaamheden welke daarnaast zeer foutgevoelig zijn. Daarnaast is er voor het lezen van de gegevens welke in de RFID chip staan speciale uitleesapparatuur benodigd.

Docuspect het antwoord op foutloze overname van gegevens

Met docuspect kunt u alle gegevens van het identiteitsbewijs uitlezen, controleren en communiceren met uw kantoorsoftware.

Met de unieke output-plugin bepaald u zelf welke controles en gegevens voor u van belang zijn.

Daarnaast is docuspect compatibel met tal van Swipe, Half-Page en Full-Page ID-Readers.

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.