Voldoe aan de KNB verordening

Per 1 oktober 2021 is de uitgestelde verordening "gebruik WID Scanner bij notariskantoren" van kracht. Inhoudend dat notariskantoren een Full-Page ID-Reader dienen te gebruiken bij het vast stellen van de identiteit van hun klanten.

De verordening om een Full-Page ID-Reader te gebruiken is vanaf 1 oktober van kracht

Meedere malen uitgesteld

De ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB besloot om per 1 november 2019 het gebruik van een Full-Page ID-Reader, met bijbehorende verificatie software om identiteitsbewijzen digitaal te controleren, bij notariskantoren in te voeren.

Deze beslissing werd dan ook op 8 januari 2020 in de Staatscourant (Nr. 1456-n1) gepubliceerd.

Om verschillende redenen werd de uitvoering van deze verordening telkens uitgesteld.

De laatste keer vanwege de privacy en de verwerking van het Burgerservicenummer (BSN).

Na bijna twee jaar is de verordening op 1 oktober 2021 dan ook van kracht.


“Bij het vaststellen van de identiteit van de bij het verlijden van een akte voor de eerste maal voor de notaris verschijnende personen, controleert de notaris het hem getoonde document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.”

Inzet Full-Page ID-Reader en verificatie software

Voor de inzet en het gebruik van de hard- en software heeft de KNB een aantal specificaties en voorwaarden opgesteld waaraan de gebruikte Full-Page ID-Reader, ook wel WID Scanner genoemd, dient te voldoen.

Daarnaast dient de gebruikte verificatie software de identiteitsbewijzen te controleren aan de hand van internationale standaarden, waaronder de ICAO 9303 en eerste- en tweedelijns echtheidskenmerken aan de hand van opgenomen document afbeeldingen in daglicht, infrarood en ultraviolet.

Tevens dienen waar mogelijk de MRZ en RFID chip van de identiteitsbewijzen gelezen en gecontroleerd te worden.

Combinatie Docuspect en AVD-6850 WID Scanner

Met de inzet van de AVD-6850 Full-Page ID-Reader en Docuspect in combinatie met het krachtige Docview Studio voldoet een notariskantoor aan de gestelde voorwaarden en specificaties van de verordening.

Daarnaast is vanwege de onafhankelijke en open architectuur van deze combinatie een koppeling met de aanwezige kantoorsoftware snel te realiseren.

Tevens kunnen de Check4ID apps voor Android en iOS ingezet en gekoppeld worden wanneer een notaris verificatie van identiteitsbewijzen buiten kantoor op locatie van cliënten dient uit voeren.

Ook voor identificatie op afstand of voor dossier opbouw kan dit ingezet worden.

Hiermee wordt een totaal oplossing voor de notaris, zowel op kantoor, op locatie of online geboden.