Verschil in scan- en verwerkingstijd van moderne rijbewijzen

De moderne Nederlandse rijbewijzen welke voorzien zijn van MRZ en RFID Chip zijn sinds 14 november 2014 in omloop. Toch is er een verschil in de scan- en verwerkingstijd tussen de op het oog gelijkwaardige exemplaren. Dit fenomeen leggen wij aan u uit.

In Nederland zijn er vier verschillende modellen rijbewijzen, welke nog steeds geldig zijn.

Met meer dan 11 miljoen exemplaren in Nederland is het rijbewijs het meest getoonde identiteitsbewijs om zich te legitimeren. En sinds 2006 is het ook op vele plaatsen een wettelijk erkend legitimatiemiddel.
Oudere rijbewijzen

De in Nederland geldige rijbewijzen op creditcard formaat onderscheiden wij in:

  • de oudere rijbewijzen, model 2006 en model 2013
  • moderne rijbewijzen, model 2014 en model 2018

De oudere modellen 2006 en 2013 zijn niet echt ontwikkeld voor digitaal uitlezen, behalve de barcode welke het rijbewijsnummer weergeeft.

Docuspect leest dan ook alleen de visuele inspectie zone van deze oudere modellen. Wel is het zaak om altijd de gelezen gegevens te controleren, daar het lezen ervan afhankelijk is van de printkwaliteit.

Moderne rijbewijzen

De nieuwere modellen 2014 en 2018 zijn wel ontwikkeld voor digitaal uitlezen en zijn voorzien van een MRZ en RFID chip.

  • Om de gegevens te lezen en te verwerken leest men eerst de MRZ op de voorzijde van het rijbewijs of de QR-Code op de achterzijde.
  • Hiermee kan men toegang krijgen tot de RFID chip en de gegevens uit de datagroepen van deze chip lezen en verwerken.

Er heerst nogal wat verwarring of men met een modern of ouder rijbewijs van doen heeft, omdat men zegt dat vanaf 2014 rijbewijzen op deze manier digitaal verwerkt kunnen worden.

U kunt snel zien of u met een modern rijbewijs van doen heeft, staat er een QR-Code op de achterzijde, dan is het een modern rijbewijs.

Verschil in scan- en verwerkingstijd

Wanneer men alleen de visuele inspectie zone (VIZ) van het rijbewijs uit leest dan zal de scan- en verwerkingstijd voor alle modellen ongeveer hetzelfde zijn.

Wel dient men er rekening mee te houden, dat als men bijvoorbeeld de BSN op de oudere modellen wenst te verwerken, men ook de achterzijde dient te scannen, wat uiteraard meer tijd, vanwege deze handeling, vergt dan wanneer men een modern rijbewijs met chip verwerkt.

Wanneer men van de moderne rijbewijzen ook de RFID chip wenst uit te lezen dan is de verwerkingstijd van model 2014 beduidend langer dan van model 2018. De reden hiervan is de gebruikte RFID chip, de wijze om deze te benaderen en het formaat van de gegevens in de datagroepen.

Model 2014 heeft dan ook een andere RFID chip dan model 2018 en het formaat van de kleuren pasfoto is in dit model dan ook vele malen groter. Hierdoor zal het lezen en verwerken van model 2014 al gauw 10 seconden bedragen terwijl men model 2018 in zo’n 3 seconden kan verwerken.

Hoe herken ik rijbewijs model 2018

U herkent model 2018 aan het Digid logo naast de QR-Code op de achterzijde van het rijbewijs.

Momenteel is de scan- en verwerkingstijd van dit rijbewijs het snelste van alle Nederlandse identiteitsbewijzen welke in omloop zijn.