BSN verwijderd uit MRZ en RFID chip van de NIK

Op 2 augustus 2021 is de nieuw vormgegeven Nederlandse identiteitskaart (NIK) met vingerafdrukken en BSN in QR-code geïntroduceerd. Het burgerservicenummer (BSN) wordt op de achterzijde, zowel leesbaar als in een QR-code weergegeven en wordt verwijderd uit de MRZ (Machine Readable Zone) en de RFID chip.

2021 lijkt het jaar van de nieuwe ID Kaarten te worden.

Nieuwe wijzigingen vanwege Europese verordening

Naast de sinds 4 januari 2021 uitgegeven ID Kaart met inlogfunctie voor DigiD, is er sinds 2 augustus 2021 een tweede versie met nieuwe aanpassingen en kenmerken.

Reden van de allernieuwste aanpassingen is de Europese verordening 2019/1157.

Deze verordening stelt onder andere, dat alle identiteitskaarten van de Europese landen twee vingerafdrukken van de houder moeten bevatten. Deze vingerafdrukken staan alleen op de RFID chip van de identiteitskaart.

BSN verwijderd vanwege toezeggingen aan de Tweede Kamer

Daarnaast is het Burgerservicenummer (BSN) bij deze nieuwe ID kaart naar de achterkant verplaatst en tevens in een QR code opgenomen voor digitaal uitlezen van het BSN.

Het BSN is verwijderd uit de MRZ en RFID chip vanwege toezeggingen aan de Tweede Kamer.

Dit heeft “grote” gevolgen voor organisaties die het BSN digitaal dienen uit te lezen en te verwerken.

Meerdere wijzigingen

Naast het verwijderen van de BSN uit de MRZ en RFID chip zijn er nog enkele wijzigingen toegevoegd:

  • Een EU-vlag met de letters NL
  • Een nieuw Kinegram
  • CAN-Code
  • Modelnummer

In de nieuwe kenmerkenbrochure worden alle eerste- en tweedelijns echtheidskenmerken en wijzigingen besproken.

U kunt de nieuwe kenmerkenbrochure hier downloaden.